info@kahlanitenisacademy.com

آکادمی تنیس کهلانی

مرکز آموزش تنیس در رده های سنی مختلف

آموزش تنیس در تبریز

<p>• پوینت : پوینت (نقطه) کمترین امتیاز که از صفر تا ۴۰ در هر گیم داده می شود.<br />
• گیم : امتیاز پوینت بعد از ۴۰ تبدیل به یک گیم (بازی) می شود.<br />
• ست : هر ۶ گیم یک ست نام می گیرد.<br />
• مَچ : امتیاز کل مجموعه یا مچ که از ۲ ست (تا حداکثر ۳ ست در مسابقات خاص) برای یک طرف بازی است.<br />
(اختلاف در تمامی امتیازات باید حتماً دو باشد)<br />
در سطح حرفه ای مسابقات می توانند در حد اکثر ۳ ست و یا حد اکثر ۵ ست برگزار شوند. در مسابقات گرند اسلم، جام دیویس و فینال المپیک مردان بازی ها به شیوه دوم انجام میشوند. این در حالی است که بازی های زنان همواره حد اکثر ۳ ست هستند. بازیکنی که زودتر شش «گیم» را بگیرد برنده «ست» می شود. البته به شرطی که دو گیم از حریف جلوتر باشد. هر جا که لازم باشد باید ست را ادامه داد تا این دو اختلاف حاصل گردد. روش امتیاز بندی دیگری که می تواند جایگزین روش ذکر شده باشد، روش «تای-بریک» است به شرط آنکه تصمیم به استفاده از آن پیش از برگزاری مسابقه اعلام شده باشد. در این صورت قوانین زیر باید رعایت گردد: این روش هنگامی به اجرا در می آید که نتیجه برابر «شش» از نظر گیمی حاصل شده باشد. از این روش نمی توان در ست سوم در بازی سه «سته» و در «ست» پنجم در بازی پنج «سته» استفاده نمود باید روش عادی یعنی برد و یا اختلاف دو گیم اجرا گردد مگر اینکه پیش از مسابقه به نحو دیگری اتخاذ تصمیم شده باشد. در یک گیم «تای-بریک» روش زیر اعمال می شود. بازیکنی که زودتر ۷ امتیاز را بگیرد، برنده گیم و ست می شود به شرط آنکه دو امتیاز از حریف جلوتر باشد. اگر امتیاز (برابر شش) شود، گیم باید ادامه یابد تا این اختلاف حاصل شود. در روش «تای-بریک» امتیاز دهی باید از سیستم عددی انجام شود. (البته در مسابقات آزاد فرانسه در ست آخر یاپنجم تای برک وجود ندارد و بازی تا زمان اختلاف دو گیم ادامه می یابد) بازیکنی که نوبت سرویس او باشد برای تعیین امتیاز اول سرویس می کند. حریف او برای تعیین امتیازات دوم و سوم سرویس می کند و از آن به بعد هر بازیکن به تناوب برای دو امتیاز بعدی سرویس می کند تا برنده گیم مشخص شود. از امتیازات اول باید به تناوب از نیمه راست و چپ سرویس کرد، که در ابتدا از نیمه راست شروع می شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه زمین زده شود و معلوم نگردد تمام نتایج بازی که از آن سرویس یا سرویسهای اشتباه در محل سرویس به محض آشکار شدن باید تصحیح شود. (توضیح آنکه بجز برای امتیاز اول که سرویس از نیمه راست زده می شود، برای هر دو امتیاز بعدی تا پایان «تای-بریک» هر بازیکن به ترتیب اول از نیمه چپ و سپس از نیمه راست سرویس می کند) بازیکنان باید پس از هر شش امتیاز و در خاتمه گیم «تای-بریک» اقدام به تعویض زمین بنماید. شیوه ی امتیاز دهی در گیم های معمولی بدین صورت است: هر گاه بازیکنی امتیاز اول را بگیرد امتیاز ۱۵ برای آن بازیکن ثبت می‌شود. با گرفتن امتیاز دوم، امتیاز ۳۰ اعلام می‌شود. با گرفتن امتیاز سوم امتیاز آن بازیکن ۴۰ اعلام می‌شود. هر گاه بازیکن امتیاز چهارم را نیز بگیرد، امتیاز به صورت اعلام «گیم» مشخص می‌شود. مگر اینکه: اگر هر یک از دو بازیکن سه امتیاز بگیرند، حساب امتیاز «برابر» (دیویس) اعلام می‌شود و امتیاز گرفته شده توسط یک بازیکن به عنوان (آوانتاژ) «امتیاز» مثبت اعلام می‌شود. اگر همین بازیکن امتیاز دیگری بگیرد، برنده «گیم» می‌شود. ولی اگر حریف امتیاز بعدی را بگیرد، حساب امتیازات دوباره به صورت «برابر اعلام می‌شود. این کار به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا آنکه یکی از بازیکنان پس از اعلام نتیجه برابر دوباره امتیاز بگیرد که نتیجه «گیم» به نفع آن بازیکن اعلام می‌شود</p>

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

امتیاز دهی

• پوینت : پوینت (نقطه) کمترین امتیاز که از صفر تا ۴۰ در هر گیم داده می شود. • گیم : امتیاز پوینت بعد از ۴۰ تبدیل به یک گیم (بازی) می شود. • ست : هر ۶ گیم یک ست نام می گیرد. • مَچ : امتیاز کل مجموعه یا مچ که از ۲ […]

<p>پیدایش ورزش تنیس در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. پیش از این در طول سالهای (۱۳۱۵-۱۳۱۸) باشگاه بوستان ورزش که دارای چندین زمین تنیس بود، در محلی روبروی ورزشگاه شهید شیرودی فعلی به مدیریت شادروان شکوهی گشایش یافت . ورزشگاه شهید شیرودی ( امجدیه سابق) نیز همزمان با ورزشگاه بوستان ورزش با یک زمین تنیس درمحل کنونی بنیان گزاری و نخستین مسابقات قهرمانی تنیس کشور در سال ۱۳۱۸ در همین ورزشگاه برگزار گردید. گفتنی است که ورزش تنیس بخاطر بودن شهروندان انگلیسی در آبادان رونق خاصی داشت و اولین مسابقه تنیس بین تیم های آبادان و تهران به سالهای ۱۳۱۷-۱۳۲۰بر می گردد. پس از جنگ جهانی دوم مسابقات قهرمانی تنیس کشور تاسال ۱۳۲۲ جریان داشت که برادران نعمانی ( هانری وژوزف ) در صدر بازیکنان قرار داشتند .از سال ۱۳۲۲-۱۳۳۲مقام قهرمانی تنیس کشور در اختیار ژرژ آفتاندلیان قرار داشت.) نخستین سالی که ایران در جام دیویس شرکت نمود ۱۹۵۹ بود. تیم تنیس جام دیویس ایران به مدت ۳۱ سال در جام دیویس بازی کرده و مجموعاً ۶۴ بازی انجام داده است ) که حاصل آن ۳۲ برد و۳۲باخت بوده : بیشترین برد از آن منصور بهرامی با ۲۴ برد.ث بیشترین بازی برنده سینگل از آن تقی اکبری با ۱۷ برد . بیشترین بازی برنده دوبل ازآن کامبیز درفشی جوان با ۱۲ برد. بهترین تیم دوبل از آن کامبیز دزفشی جوان و مصطفی صالح با ۶ برد . طولانی ترین بازیها از آن کامبیز درفشی جوان با ۲۲بازی . و بیشترین سال عضویت در تیم دیویس کاپ از آن تقی اکبری با۱۵ سال است.</p>

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

تاریخچه تنیس در ایران

پیدایش ورزش تنیس در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. پیش از این در طول سالهای (۱۳۱۵-۱۳۱۸) باشگاه بوستان ورزش که دارای چندین زمین تنیس بود، در محلی روبروی ورزشگاه شهید شیرودی فعلی به مدیریت شادروان شکوهی گشایش یافت . ورزشگاه شهید شیرودی ( امجدیه سابق) نیز همزمان با ورزشگاه بوستان […]

<p>ماده ۱ زمین بازی</p>
<p>زمین بازی مستطیلی است بطول ۷۷/۲۳ متر به عرض ۲۳/۸ متر. زمین توسط توری که از یک سیم با طناب به قطر حداکثر ۸/۰ سانتیمتر آویزان است، به دو نیمه تقسیم می‏گردد. انتهای این سیم با طناب باید به بالای دو پایه در دو سوی تور متصل گردد یا از روی آن گردانیده شود. قطر مقطع پایه استوانه‏ای یا اصلاح مقطع پایه مکعب مستطیل شکل نباید بیش از ۱۵ سانتیمتر بیشتر باشد. مرکز مقطع پایه ها می‏باید در فاصلة ۹۱۴/۰ متری از زمین بازی واقع شود و ارتفاع پایه ها باید به گونه‏ای تنظیم گردد که قسمت بالای سیم نگهدارنده تور در ارتفاع ۰۷/۱ متری از سطح زمین واقع شود در صورتی که از زمین مشترک برای «دوبل» (به مادة ۳۴ رجوع شود) وانفرادی استفاده شود باید تور را توسط دو پایه که پایه های بازی انفرادی نامیده می‏شوند، در ارتفاع ۰۷/۱ متری نگاهداشت. مرکز مقطع این پایه ها که قطر و به اصلاح مقطع آنها نباید بیش از ۵/۷ سانتیمتر باشد در هر طرف در فاصلة ۹۱۴/۰ متری از زمین انفرادی واقع می‏گردد. تور بازی را باید چنان کشید که فضای مابین دو پایه را کاملاً پر کند و شبکه‏ های تور به اندازه‏ای کوچکتر در نظر گرفته می‏شوند که مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پایه ۹۱۴/۰ متر باشد لذا تور در این قسمت توسط کمربندی کاملاً سفید که عرض آن بیش از ۵ سانتیمتر نباشد محکم در ارتفاع مورد نظر نگاهداشته می‏شود. نواری کاملاً سفید که عرض آن بیش از ۵ سانتیمتر و در فاصلة مساوی در بین دو خط کناری و به موازات آنها کشیده می‏شود. خط انتهائی در طرف داخلی زمین توسط علامت مرکزی به طول ۱۰ سانتیمتر و عرض ۵ سانتیمتر در امتداد فرضی خط مرکزی سرویس است و به دو بخش تقسیم می‏شود. علامت مرکزی در هر طرف زمین بر خطوط انتهائی عمود ومتصل است. از کلیه خطوط دیگر نباید از ۵/۲ سانتیمتر کمتر و از ۵ سانتیمتر بیشتر باشد، به استثناء خط انتهائی که نباید بیشتر از ۱۰ سانتیمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه‏گیریها باید لبه خارجی خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط باید یکنواخت باشد. استفاده از رنگهای سفید و یا زرد و نشانه‏های تبلیغاتی یا هر چیز دیگری که در دو انتهای زمین قرار داده شده، غیر مجاز است. استفاده از رنگهای روشن تنها در صورتی مجاز است که در این امر در دید بازیکنان اختلالی ایجاد نکند.<br />
اگر نشانه‏های تبلیغاتی بروی صندلی خط نگهدارنده دو انتهای زمین نشسته‏اند، قرارداده شود، این نشانه‏ها باید فاقد رنگهای سفید و زرد باشند. از رنگهای روشن در صورتی مجاز است که اختلال در دید بازیکنان ایجاد نکند.<br />
تبصره:<br />
در مسابقات «جام دیویس» و یا دیگر مسابقات رسمی قهرمانی فدراسیون بین المللی تنیس باید فاصله‏ای در پشت خطوط انتهائی در نظر گرفت که کمتر از ۴/۶ متر نباشد و در طرف خارجی خطوط کنار هم باید فاصله‏ای در نظر گرفت که کمتر از ۶۶/۳ متر نباشد. می‏توان صندلی خط نگهداران را در صورتیکه بیشتر از ۹۱۴/۰ متر بداخل این فضاها پیشروی نکرده باشند. در فاصله ۴/۶ متر از خطوط انتهائی در فاصلة ۶۶/۴ متر از خطوط کناری قرار دارد.</p>
<p>ماده ۲ اجزائ ثابت زمین<br />
اجزاء ثابت زمین نه تنها در برگیرندة تور، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارندة تور- نوار تور و کمربند نگهدارندة تور است، بلکه در صورت وجود، شامل موانع انتهائی و کناری جایگاهها، صندلیهای ثابت یا قابل نقل و انتقال پیرامون زمین بازی، افراد اشغال کنندة صندلیها، کلیه دیگر اجزاء ثابت در پیرامون و یا بالای زمین بازی، داور، داور تور، داور خطای پا، خط نگهداران توپ جمع کنها البته در هنگامی که جای مقر خود حضور دارند، نیز می‏گردد.<br />
تبصره:<br />
در تأمین اهداف این ماده باید متذکر شد که مفهوم لغت داور در برگیرندة داور، افرادی که به آنها در بین بازی مکان مشخص اعطاء شد و کلیه افرادی می‏شود که جهت همکاری با داور در جریان مسابقه برگزیده شده باشند.<br />
ماده ۳ توپ تنیس<br />
سطح بیرونی توپ باید یکنواخت و برنگ سفید یا زرد باشد، اگر روی توپ درزی وجود داشته باشد، این محل نباید بصورت دوخته و به شکل بخیه باشد. قطر توپ باید بیش از ۳۵/۶ سانتیمتر و کمتر از ۶۷/۶ سانتیمتر باشد و وزن آن باید بیش از ۷/۵۶ گرم و کمتر از ۵/۵۸ گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة ۲۵۴ سانتیمتر بر روی یک سطح بتونی باید بیش از ۱۳۵ سانتیمتر و کمتر از ۱۴۷ سانتیمتر باشد تحت فشار ۱۶۵/۸ کیلو گرم توپ باید دچار فرورفتگی بداخل به میزان بیش از ۵۶/۰ سانتیمتر و کمتر از ۷۴/۰ سانتیمتر در قسمت جلوئی و فرورفتگی به میزان بیش از ۸۹/۰ سانتیمتر و کمتر از ۰۸/۱ سانتیمتر در قسمت پشتی شود. ارقام گفته شده در مورد این فرورفتگیها باید میانگین خواندن جدا از هم ارقام در هر یک از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بین دو بار خواندن ارقام نباید بیش از ۰۸/۰ سانتیمتر گردد. برای بازی در ارتفاع بیش از ۱۲۱۹ متر از سطح دریا می‏توان از دو نوع دیگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنکه جهش آن بیش از ۹۳/۱۲۱ سانتیمتر و کمتر از ۱۳۵ سانتیمتر است و فشار داخلی آن بیش از فشار خارج آن است. این نوع توپ مرسوم است به «توپ پر فشار» توپ نوع دوم تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنکه جهش آن بیش از ۱۳۵ سانتیمتر و کمتر از ۱۴۷ سانتیمتر است و فشار داخلی تقریباً برابر فشار خارجی است این توپ به منظور تطبیق باید برای مدت ۶۰ روز یا بیشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گیرد. به این توپ معمولاً واژه توپ فشار صفر و یا توپ بدون فشار اطلاق می‏گیرد.</p>
<p>ماده ۴- راکت تنیس<br />
راکتهائی که از مشخصات ذیل پیروی نکنند جهت بازی مطابق مقررات تنیس، مورد تأئید نمی‏باشند.<br />
الف) قسمتی از راکت که در انجام ضربه مورد استفاده قرار می‏گیرد باید تخت باشد و از یک شبکه زه درهم شده متصل به قاب راکت تشکیل می‏گردد. زه‏ها در محل تلاقی بازه‏های مجاور به تناوب از رو و زیر به یکدیگر می‏پیوندند و به هم تافته می‏شوند. در مجموع این شبکة زه باید یکدست باشد و بخصوص تراکم این شبکه در قسمت مرکز نباید کمتر از سایر قسمتها باشد. زه‏ها باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشند مگر آنچه که جهت پیشگیری و محدود کردن فرسودگی و پارگی و یا لرزش بکار رود که باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.<br />
ب) طول راکت که دسته را نیز شامل می‏شود باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشد مگر آنچه که جهت پیشگیری به محدود کردن فرسودگی، پارگی، لرزش و آنچه که جهت تقسیم وزن بکار رود که در این صورت باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.<br />
و) قاب راکت که شامل دسته نیز می‏شود و زه‏ها باید عاری از هر گونه وسیله‏ای باشند که توانائی انجام تغییر عمده و مشخص و یا تغییر در تقسیم وزن در راکت: در هنگامی که توپ در گردش است را امکان پذیر نماید. فدراسیون بین المللی تنیس در این مورد که آیا راکت نمونه و مدل اولیه راکت از شرایط فوق‏الذکر تبعیت می‏کند و آیا راکت مورد تأئید است یا خیر تصمیم‏گیرنده است. چنین تصمیم‏گیری ممکن است بنا به ابتکار خود فدراسیون بین المللی تنیس و یا بدرخواست افراد ذینفع ماننذ بازیکن، کمپانی سازندة تجهیزات وسایل و یا سازمان ملی تنیس هر کشور و یا اعضای آنها صورت پذیرد. چنین تصمیم‏گیریها و درخواستها می‏بایست مطابق قواعد و ترتیبات مرسوم فدراسیون بین المللی تنیس برای بررسی درخواستها و جهت دادن پاسخ صورت پذیرد که نسخه‏هائی از روند اجرای کار را می‏توان از دفتر معاونت اداری دریافت نمود.<br />
مورد اول- آیا می‏توان از بیش از یک شبکة زه در قسمت ضربه زنندة راکت استفاده نمود؟<br />
پاسخ: خیر- قانون به وضوح اشاره به یک شبکه می‏کند و نه شبکه‏هائی از رده‏های درهم تنیده.<br />
مورد دوم- اگر زه‏ها در بیش از یک سطح قرار داشته باشد، آیا می‏توان شبکة زه در کل تخت و یکدست دانست؟<br />
پاسخ: خیر<br />
مورد سوم- آیا می‏توان از وسایلی که موجب کاهش لرزش می‏شوند در روی راکت و کجا باید قرار داد؟<br />
پاسخ: بلی- اما این وسایل را فقط می‏توان در خارج از شبکة بهم تافته زه قرار داد.<br />
مورد چهارم- در هنگامیکه توپ در گردش است. بطور اتفاقی زه راکت بازیکنی پاره می‏شود آیا بازیکن مجاز به ادامه بازی با چنین راکتی است؟<br />
پاسخ: بلی.</p>
<p>ماده ۵- زننده سرویس و دریافت کننده سرویس<br />
بازیکنان باید در دو سوی تور قرار بگیرند. بازیکنی که در ابتدا با ضربة خود توپ را به گردش در می‏آورد «زننده سرویس» و فرد دیگر «دریافت کننده سرویس» نامیده می‏شوند.<br />
مورد اول- اگر بازیکنی در ضمن زدن ضربه از خط فرضی امتداد تور عبور کند، امتیاز از دست می‏دهد؟<br />
الف) قبل از ضربه زدن به توپ<br />
ب) پس از ضربه زدن به توپ<br />
پاسخ: در صورتی که بازیکنی وارد محدودة خطوط احاطه کنندة زمین حریف شود، در هیچیک از موارد فوق با عبور از خط فرضی امتیاز از دست خواهد داد (مادة بیست) در مورد مانع شدن از اجرای ضربه حریف می‏تواند خواستار تصمیم‏گیری داور مطابق مادة ۲۱ و ۲۵ شود.<br />
مورد دوم- زننده سرویس ادعا می‏کند که دریافت کنندة سرویس باید در محدوة خطوط زمین خود قرار بگیرد، آیا چنین امری ضروری است؟<br />
پاسخ: خیر- دریافت کنندة سرویس می‏تواند در هر جای دلخواه در زمین مربوطه قرار گیرد</p>
<p>^ماده ۶- انتخاب زمین و سرویس<br />
در گیم اول حق انتخاب زمین و حق سرویس کنندة یا دریافت کنندة سرویس بودن به قید قرعه مشخص می‏گردد. برندة قرعه حق انتخاب را دارد و یا می‏تواند از حریف خود بخواهد یکی از موارد زیر را انتخاب کند.<br />
الف) سرویس کننده و یا دریافت کنندة سرویس بودن که در این صورت بازیکن دیگر باید زمین را انتخاب کند.</p>
<p>ماده ۷- سرویس<br />
اجرای ضربه سرویس باید تحت شرایط زیر صورت پذیرد. درست قبل از شروع ضربه سرویس کننده باید با پاهای متوقف در پشت خط انتهای (در لبة خارجی خط که نسبت به تور دور است) بایستد در محدوده‏ های بین امتداد فرضی علامت مرکزی تا خط کناری سپس سرویس در لحظه برخورد توپ و راکت پایان یافته تلقی می‏شود. بازیکنی که فقط یک دست داشته باشد، می‏تواند توپ را با ضربه راکت به هوا پرتاب کند و سپس سرویس را انجام دهد.<br />
مورد اول- آیا سرویس کننده در بازی انفرادی حق ایستادن در محدودة پشت خط انتهای زمین بین خط کناری بازی دوبل را دارد.<br />
مورد دوم- اگر بازیکنی در هنگام زدن سرویس دو یا چند توپ را به جای یک توپ به هوا پرتاب کند، آیا خطا کرده است؟<br />
پاسخ: خیر- باید اعلام بجا شود اما چنانچه این عمل را عمدی تلقی کند می‏تواند مطابق قوانین ماده ۲۱ عمل کند.</p>
<p>ماده ۸ خطای پا<br />
الف) سرویس کننده در حین اجرای ضربه:<br />
الف-۱) جای خود را با راه رفتن یا دویدن تغییر ندهد. حرکت اندک‏ پاها که عملاً اثری بر محل اصلی سرویس کننده نگذارد به عنوان تغییر محل به وسیله راه رفتن یا دویدن تلقی نمی‏گردد.<br />
الف-۲) نباید با هیچیک از پاها ناحیه‏ای به جز محدودة پشت خط انتهای زمین در فاصله‏ای بین امتداد فرضی علامت مرکزی تا خط کناری را لمس کند.<br />
ب) منظور از کلمة پا قسمتی از پا، از قوزک به پائین است.</p>
<p>ماده ۹- اجرای ضربة سرویس<br />
الف) برای اجرای ضربة سرویس، سرویس کننده باید به تناوب در پشت نیمه راست و چپ زمین خود قرار گیرد. در هر گیم ابتدا باید از نیمه راست ضربه سرویس اجرا شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه مشخص نگردد، تمام بازیهای انجام یافته با سرویس یا سرویس‏های زده شده از جهت اشتباه به قوت خود باقی می‏ماند ولی اشتباه در محل اجرای سرویس به محض تشخیص باید تصحیح شود.<br />
ب) توپ سرویس شده باید پس از عبور از روی تور با زمین یا خطوط محدوه کار سرویس زمین حریف که بصورتی مورب در نیمه دیگر زمین نسبت به محل سرویس قرار دارد، برخورد کرده و بعد توسط دریافت کنندة سرویس برگشت داده شود.</p>
<p>ماده ۱۰ خطای سرویس<br />
سرویس، خطا محسوب می‏گردد چنانچه:<br />
الف) سرویس کننده از قوانین مواد ۷-۸ یا ۹ (ب) تخطی نماید.<br />
ب) اگر در زدن سرویس توپ به راکت برخورد نکند.<br />
ج) اگر توپ سرویس شده قبل از اصابت به زمین به اجزاء دائمی زمین بجز(تور، کمربند تور، نوار تور) برخورد نماید.<br />
مورد اول- بعد از پرتاب توپ بالا به عنوان مقدمه انجام ضربه سرویس، سرویس کننده تصمیم به نزدن توپ می‏گردد و در عوض آن را با دست می‏گیرد،آیا این کار خطا محسوب می‏گردد؟<br />
پاسخ: خیر<br />
مورد دوم- هنگام زدن سرویس در بازی انفرادی داخل یک زمین بازی دوبل که دارای پایه های زمین انفرادی است، توپ به پایه زمین انفرادی برخورد می‏کند و بعد در کادر صحیح سرویس فرود می‏آید. آیا این خطا محسوب می‏گردد و یا باید اعلام بجا شود؟<br />
پاسخ: در سرویس، خطا محسوب می‏گردد زیرا پایه های بازی انفرادی، پایه های زمین دوبل و بخشی از تور یا نوار تور مابین آنها جزء اجزاء دائمی زمین محسوب می‏گردند. (طبق ماده ۲ و ۱۰ و با توجه به تبصره ماده ۲۴)<br />
ب) انتخاب زمین که در اینصورت بازیکن دیگر حق انتخاب سرویس کننده یا دریافت کننده سرویس بودن را دارد<br />
مورد اول- آیا بازیکنان در صورت با تأخیر افتادن یا بحالت تعلیق درآمدن بازی قبل از شروع آن حق انتخاب مجدد را دارند؟<br />
پاسخ: بلی- نتیجة قرعه کشی به قوت خود باقی است اما حق انتخاب مجدد در رابطه با زمین یا سرویس وجود دارد.</p>
<p>ماده ۱۱- سرویس دوم<br />
بعد از اعلام «خطای سرویس» (چنانچه خطای اول باشد) بازیکن باید از همان زمین که سرویس خطا انجام داده اقدام به زدن سرویس کند مگر آنکه سرویس از نیمة اشتباه زده شده باید که در این صورت طبق ماده (۹) سرویس کننده حق زدن تنها یک سرویس از پشت نیمه دیگر زمین را دارد.<br />
مورد اول- بازیکن از نیمه زمین سرویس می‏کند. او امتیاز را از دست می‏دهد و سپس ادعا می‏کند که بخاطر اجرای سرویس از نیمه اشتباه زمین، خطا صورت گرفته است.<br />
پاسخ: امتیاز به قوت خود باقی است و سرویس بعدی باید با توجه به امتیازات از نیمه صحیح زمین زده شود.<br />
مورد دوم- (امتیاز برابر ۱۵ است) و سرویس کننده به اشتباه از طرف چپ زمین سرویس می‏کند. او برنده امتیاز می‏شود سپس از طرف راست سرویس می‏زنند و خطای سرویس می‏کند. در این موقع اشتباه در امکان (برای سرویس آشکار می‏شود) آیا امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏ماند؟ سرویس بعدی او از کدام نیمه زمین باید زده شود.<br />
پاسخ: امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏مامند. سرویس بعدی باید از نیمه چپ زمین زده شود. حساب امتیازات (۱۵/۳۰) است و سرویس کننده یک سرویس خطا زده است.</p>
<p>ماده ۱۲- زمان اجرای سرویس<br />
سرویس کننده تا زمانی که دریافت کنندة سرویس آماده نباشد نباید سرویس کند. اگر دریافت کننده سعی به بازگشت توپ نماید بعنوان آماده بودن تلقی می‏گردد. اگر چنانچه دریافت کننده سرویس فرود نیامده خطا اعلام کند.</p>
<p>ماده ۱۳ قانون اعلام «بجا»<br />
در تمام مواردی که با توجه به قوانین و یا بعلت هر گونه مداخله‏ای در بازی اعلام «بجا» ضروری می‏شود یکی از موارد زیر می‏باید مصداق یابد:<br />
الف) هنگامیکه «بجا» در رابطه با سرویس اعلام می‏گردد فقط همان سرویس باید تکرار شود.<br />
ب) اعلام «بجا» در هر شرایط دیگر موجب تکرار کامل آن امتیاز می‏گردد.<br />
مورد ا- اختلال در انجام سرویس توسط عاملی خارج از قوانین مشروحه در ماده (۱۴) صورت می‏گیرد. آیا تنها همان سرویس باید تکرار شود؟<br />
پاسخ: خیر- کل آن امتیاز باید دوباره بازی شود.<br />
مورد ۲- اگر توپی در حین بازی پاره شود، آیا باید اعلام «بجا» کرد؟<br />
پاسخ: بله</p>
<p>ماده ۱۴- قانون بجا در سرویس</p>
<p>در سرویس هنگامی اعلام بجا می‏شود که:<br />
الف) توپ سرویس شده صحیحی به تور، کمربند یا نوار تور برخورد کند و یا توپ بعد از برخورد با تور، کمربند تور یا نوار تور به دریافت کننده یا به هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد، قبل از برخورد با زمین اصابت کند.<br />
ب) اگر زمانی که دریافت کننده سرویس آماده نباشد سرویس زده شود یا سرویس خطائی انجام شود.<br />
(رجوع به ماده ۱۲ شود). در صورت اعلام «بجا» سرویس زده شده به حساب نمی‏آید و باید مجدداً سرویس کرد اما سرویس بجا موجب عدم احتساب سرویس خطای قبلی نخواهد شد و سرویس خطا به قوت خود باقی می‏ماند.</p>
<p>ماده ۱۵- ترتیب اجرای سرویس<br />
در پایان گیم اول دریافت کننده زننده سرویس سرویس بعدی می‏گردد و این ترتیب متناوباً در تمامی گیمهای بعدی بازی اجرا خواهد شد اگر بازیکنی خارج از نوبت سرویس کند. بازیکنی که نوبت سرویس او بود، به محض مشخص شدن اشتباه باید سرویس کند اما تمامی امتیازات قبل از کشف اشتباه محسوب می‏گردد اگر قبل از مشخص شدن اشتباه، گیم به پایان برسد، ترتیب سرویس به صورت تغییر یافته ادامه خواهد یافت.</p>
<p>ماده ۱۶- زمان تعویض زمین<br />
بازیکنان در پایان گیم‏های اول، سوم و به همین ترتیب در تناوبهای بعدی و در پایان هر ست زمین را عوض می‏کنند مگر اینکه مجموع تعداد گیمها در آن ست زوج باشد که در این صورت تعویض زمین تا پایان گیم اول ست بعدی صورت نمی‏پذیرد و ترتیب صحیح دنبال نشود، بازیکنان باید به محض کشف اشتباه ترتیب صحیح را دنبال کنند.</p>
<p>ماده ۱۷- توپ در گردش<br />
از لحظه‏ای که سرویس زده می‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غیر از مواردی که خطا یا «بجا» اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتیاز باید در گردش بماند.<br />
مورد ۱- بازیکن جواب سرویس را صحیح نمی‏دهد. اعلام خطا نمی‏شود و توپ در گردش می‏ماند. آیا حریف می‏تواند بعداً و پس از خاتمه تبادل توپ مدعی امتیاز مربوطه شود؟<br />
پاسخ: خیر- اگر بازیکنان بعد از وقوع خطا به بازی ادامه دهند کسی نمی‏تواند مدعی امتیاز برای آن خطا گردد بشرط آنکه حریف از اینکار باز داشته نشده باشد.</p>
<p>ماده ۱۸- ثبت امتیاز به نفع زننده سرویس<br />
سرویس کنندة زمانی امتیاز می‏گیرد که:<br />
الف) توپ سرویس شده (به شرط آنکه طبق ماده ۱۴ «بجا» نباشد) قبل از برخورد با زمین به دریافت کننده سرویس هر آنچه پوشیده یا به همراه دارد برخورد نماید.<br />
ب)دریافت کننده سرویس مطابق ماده ۲۰ امتیاز را از دست بدهد.</p>
<p>ماده ۱۹- ثبت امتیاز به نفع دریافت کننده سرویس<br />
دریافت کننده زمانی امتیاز می‏گیرد که:<br />
الف) سرویس کننده دوبار پشت سر هم سرویس خطا بزند.</p>
<p>ماده ۲۰- مواردی که سبب از دست دادن امتیازات می‏گردد.<br />
بازیکنی امتیاز از دست میدهد که:<br />
الف) قبل از اینکه توپ دو بار به زمین بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روی تور نشود (مگر طبق ماده ۲۴ الف یا ج )<br />
ب) بازیکن توپ را به صورتی برگرداند که به زمین یکی از اجزاء ثابت زمین و یا هر چیز دیگر خارج از محدود خطوط در برگیرنده زمین حریف برخورد کند (بجز موارد ذکر شده در ماده ۲۴ الف یا ج).<br />
ج) بازیکن توپ را حتی اگر در خارج از محدوده خطوط زمین والی کند ولی موفق به بازگرداندن صحیح توپ نشود .<br />
د) در برگشت دادن توپ عمداً توپ را با راکت می‏گیرد و یا حمل می‏کند و یا عمداً به توپ پیش از یکبار ضربه می‏زند .<br />
ه) بازیکن یا راکت بازیکن (در دست بازیکن یا به هر صورت دیگر) یا هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد به تور، پایه های زمین، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور، کمربند تور، نوار و یا زمین واقع در محدوده خطوط زمین حریف در زمان گردش توپ، برخورد نماید.<br />
و) بازیکن توپ را قبل از عبور از تور والی کند.<br />
ز) توپ در گردش به بازیکن یا هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد بجز راکت که در دست یا دستهای بازیکن باشد برخورد نماید.<br />
ح) بازیکن با پرتاب راکت به توپ ضربه بزند.<br />
ط) بازیکن به عمد و به صورت مشخص شکل و حالت راکت را در حین آنکه توپ در گردش است تغییر دهد.<br />
مورد۱- در هنگام سرویس کردن راکت از دست سرویس کننده رها می‏شود و قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏کند آیا این حالت خطای سرویس محسوب می‏شود یا اینکه بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد؟<br />
پاسخ: سرویس کننده امتیاز را از دست می‏دهد زیرا راکت او در حالیکه توپ در گردش بوده به تور برخورد کرده است.<br />
مورد۲- در سرویس راکت از دست سرویس کننده رها می‏شود و بعد از اصابت توپ به خارج از کادر سرویس به تور برخورد می‏کند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیکن می‏شود؟<br />
سرویس به تور برخورد می‏کند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیکن می‏شود؟<br />
پاسخ: این عمل خطا محسوب می‏گردد زیرا هنگام برخورد راکت به تور، توپ از گردش خارج شده بوده است.<br />
×× والی: ضربه به توپ قبل از برخورد آن به زمین ۱ – Volley<br />
مورد۳- فرد (الف) و (ب) در مقابل (ج) و (د) بازی می‏کند. (الف) به (د) سرویس می‏‏زند. (ج) قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏کند سپس به علت خارج بودن سرویس اعلام خطای سرویس می‏شود آیا (ج) و (د) امتیاز را از دست می‏دهند.<br />
پاسخ: اعلام خطای سرویس اشتباه بوده است. (ج) و (د) امتیاز را قبل از آنکه بتوان اعلام خطا کرد، از دست داده‏اند زیرا (ج) در حالی به تور برخورد کرده که توپ در گردش بوده است.<br />
«رجوع شوده به ماده ۲۰»<br />
مورد ۴- آیا بازیکن در حالی که توپ در گردش است می‏تواند از روی تور به داخل زمین حریف بپرد و هیچگونه تنبیهی شامل حال او نگردد؟<br />
پاسخ: خیر- بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد.<br />
مورد ۵- بازیکن (الف) به توپ در نزدیکی تور چرخش زیر می‏دهد به طوری که توپ به سمت (الف) باز می‏گردد. بازیکن (ب) ناتوان از رسیدن به توپ (در زمین خود) راکت خود را پرتاب می‏کند و توپ را به خارج از زمین (الف) می‏زند. آیا (ب) امتیاز این بازی را می‏گیرد یا خیر؟<br />
پاسخ: (ب) امتیاز از دست می‏دهد.<br />
مورد ۶- بازیکنی که خارج از کادر سرویس ایستاده بوسیلة توپ سرویس شده و قبل از برخورد آن با زمین مورد اصابت قرار می‏گیرد آیا امتیاز را می‏گیرد یا از دست می‏دهد؟<br />
پاسخ: بازیکنی که موردئ اصابت توپ قرار گرفته امتیاز را از دست می‏دهد. مگر طبق موارد ذکر شده در ماده ۱۴ (الف)<br />
مورد۷- بازیکنی که خارج از محدوده خطوط زمین ایستاده، توپ را والی می‏کند و یا آن را با دست می‏گیرد مدعی امتیاز می‏شود زیرا توپ بدون شک «خارج» بوده است.<br />
پاسخ: او به هیچوجه نمی‏تواند مدعی امتیاز شود.<br />
(A) چنانکه توپ را بگیرد امتیاز طبق ماده ۲۰ (ز) از دست می‏دهد.<br />
(B) اگر والی کند توپ را به صورتی ناصحیح بازگشت دهد. طبق ماده ۲۰ (ج) امتیاز از دست می‏دهد.</p>

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

قوانین و مقررات تنیس خاکی

ماده ۱ زمین بازی زمین بازی مستطیلی است بطول ۷۷/۲۳ متر به عرض ۲۳/۸ متر. زمین توسط توری که از یک سیم با طناب به قطر حداکثر ۸/۰ سانتیمتر آویزان است، به دو نیمه تقسیم می‏گردد. انتهای این سیم با طناب باید به بالای دو پایه در دو سوی تور متصل گردد یا از روی […]

<p>آموزش تنیس برای بزرگسالان تحت برنامه Tennis Xpress که توسط فدراسیون جهانی تنیس ITF برنامه ریزی شده است انجام می گیرد که شامل ۶ جلسه ی ۱۵ ساعته می باشد کهبزرگسالان با توپ های کدتر تحت آموزش قرار میگیرند، هدف از این برنامه کمک به شروع سریع بزرگسالان به سرو و والی از جلسه اول و انجام مسابقه لذت بخش تنیس است.<br />
همه بزرگسالان ، با مهارت های پایه بازی تنیس شامل فور هند ، بک هند ، سرویس و قوانین تنیس آشنا خواهند شد.<br />
همه بزرگسالان قادر خواهند بود با استفاده از توپ سبز و زمین استاندارد رقابت کنند.<br />
– کسانی که شامل این دوره از آموزش می شوند:<br />
– کسانیکه قبلا مسابقه بازی تنیس نداشته اند<br />
– کسانیکه قبلا آموزش مقدماتی دیده اند اما بازی رقابتی انجام نداده اند<br />
– بازیکنان مبتدی که پس از گذشت زمان مجددا شروع به تنیس کرده اند.</p>

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

تنیس بزرگسالان

آموزش تنیس برای بزرگسالان تحت برنامه Tennis Xpress که توسط فدراسیون جهانی تنیس ITF برنامه ریزی شده است انجام می گیرد که شامل ۶ جلسه ی ۱۵ ساعته می باشد کهبزرگسالان با توپ های کدتر تحت آموزش قرار میگیرند، هدف از این برنامه کمک به شروع سریع بزرگسالان به سرو و والی از جلسه اول […]

<p>رقابت های تنیس رده های سنی دختران و پسران و آزاد بانوان با نام جشنواره آپتبرگزار می شود.</p>
<p>به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسابقات تنیس رده های سنی دختران و پسران و آزاد بانوان با نام جشنواره آپت به میزبانی هیئت تنیس استان تهران برگزار می شود که شرایط حضور در مسابقات به شرح زیر است:</p>
<p>آخرین مهلت ثبت نام در محل مسابقات روز پنجشنبه ۹۵/۲/۱۶ ساعت ۱۷<br />
آخرین مهلت ثبت نام مسابقات رده سنی زیر ۱۰ سال ۹۵/۲/۲۱ و شروع مسابقات ۹۵/۲/۲۲ به مدت سه روز.<br />
زمان قرعه کشی روز روز پنجشنبه ۹۵/۲/۱۶ ساعت ۱۹ در زمین های تنیس ورزشگاه آزادی.<br />
همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سال جاری (۱۳۹۵) برای شرکت کنندگان الزامی است .<br />
نحوه اعطاء جوایز و تقسیم امتیازات و تاریخ تولد رده های سنی بشرح پیوست می باشد.<br />
حق ثبت نام برای نفرات شرکت کننده به شرح ذیل می باشد:<br />
آزاد بانوان به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال برای انفرادی و ۰۰۰ /۸۰۰ ریال برای دونفره<br />
جوانان زیر ۱۸ سال و نوجوانان زیر ۱۴ سال دختران و پسران به مبلغ ۰۰۰ /۶۰۰ ریال برای انفرادی و ۰۰۰ /۶۰۰ریال برای دونفره<br />
نونهالان زیر ۱۰ سال دختران و پسران به مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ریال برای انفرادی که طی فیش به حساب شماره ۰۱۰۰۰۰۰۴۶۲۰۰۶ به نام موسسه فرهنگی ورزشی مشاوران آپت تهران واریز و در هنگام حضور اصل فیش واریزی به مدیر مسابقات ارائه گردد.<br />
علاقه مندان به حضور در این مسابقات میتوانند بمنظور هماهنگی بیشتر جهت استفاده از امکانات رفاهی و اسکان با شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۶۲۱۹۲۳۹ آقای بردیا صمصامی (مدیر مسابقات ) تماس حاصل فرمایند .<br />
محل ثبت نام و محل برگزاری مسابقات: اتوبان تهران کرج بلوار غربی استادیوم آزادی درب خانه کشتی زمین های تنیس ورزشگاه آزادی<br />
کلیه بازیکنان موظف به دریافت شماره اختصاصی مسابقات IRIPIN در سال ۱۳۹۵از طریق سایت فدراسیون میباشند.</p>
<p>منبع: فدراسیون تنیس</p>

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

مسابقات تنیس رده های سنی و آزاد بانوان برگزار می شود

رقابت های تنیس رده های سنی دختران و پسران و آزاد بانوان با نام جشنواره آپتبرگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسابقات تنیس رده های سنی دختران و پسران و آزاد بانوان با نام جشنواره آپت به میزبانی هیئت تنیس استان تهران برگزار می شود که شرایط حضور در مسابقات به شرح […]

<p>بانوان تنیس باز تیم باشگاه برق آذربایجان در مسابقات انتخابی تیم تنیس شهرستان تبریز خوب درخشیدند.</p>
<p>در این مسابقات که ۲۵ مرداد ماه و از سوی اداره تربیت بدنی شهرستان تبریز و در سه رده سنی بزرگسالان، زیر ۱۸ سال و زیر ۱۴ سال و در سالن تلاش تبریز برگزار شد، نفرات تیم برق آذربایجان به شرح زیر به مقام های برتر دست یافتند:</p>
<p>*در رده سنی بزرگسالان</p>
<ul>
<li>خانم شهناز میر آیین مقام اول</li>
<li>خانم حوریه کهانی مقام دوم</li>
<li>خانم المیرا راهوار مقام سوم</li>
</ul>
<p>*در ررده سنی زیر ۱۸ سال</p>
<p>۱-  خانم رومینا ناهی       مقام اول</p>
<p>۲-  خانم مریم حسن زاده      مقام دوم</p>
<ul>
<li>خانم صبا رامش مقام سوم</li>
</ul>
<p> </p>
<p>*در ررده سنی زیر ۱۴ سال</p>
<p>۱- خانم شادی ناجی مقام دوم</p>
<p>۲- خانم ها روشنک ارغامی  و سودا شایسته مشترکا مقام سوم</p>

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

درخشش تنیس بازان برق آذربایجان در مسابقات انتخابی تیم تبریز

بانوان تنیس باز تیم باشگاه برق آذربایجان در مسابقات انتخابی تیم تنیس شهرستان تبریز خوب درخشیدند. در این مسابقات که ۲۵ مرداد ماه و از سوی اداره تربیت بدنی شهرستان تبریز و در سه رده سنی بزرگسالان، زیر ۱۸ سال و زیر ۱۴ سال و در سالن تلاش تبریز برگزار شد، نفرات تیم برق آذربایجان […]

<p>تیم دو نفره تنیس برق آذربایجان مرکب از خانم ها فریده دوشابچی اسکویی و حوریه کهلانی در مسابقات دوبل آزاد تنیس که از سوی هیئت تنیس تربیت بدنی استان برگزار گردید، با شکست تمامی حریفان خود به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافتند.</p>
<p>گفتنی است سرپرستی این مسابقات که ۱۳ تیم از سطح استان آذربایجان شرقی شرکت کرده بودند، بر عهده خانم شهناز میر آیین از برق آذربایجان گذاشته شده بود.</p>

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

قهرمانی تیم بانوان برق آذربایجان در مسابقات تنیس گرامیداشت دهه فجر

تیم دو نفره تنیس برق آذربایجان مرکب از خانم ها فریده دوشابچی اسکویی و حوریه کهلانی در مسابقات دوبل آزاد تنیس که از سوی هیئت تنیس تربیت بدنی استان برگزار گردید، با شکست تمامی حریفان خود به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافتند. گفتنی است سرپرستی این مسابقات که ۱۳ تیم از سطح استان آذربایجان […]

<p>شروع تنیس از سال ۱۳۸۱</p>
<p>کسب مقام نائب قهرمانی استان در سال ۱۳۸۳</p>
<p>کسب مقام قهرمانی استان در مسابقات دوبل       سال ۱۳۸۴</p>
<p>کسب مقام نائب قهرمانی استان در سال ۱۳۸۴</p>
<p>کسب مقام قهرمانی استان در سال ۱۳۸۵</p>
<p>عضو تیم استان در فاصله سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۰</p>
<p>شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان در تهران در سال ۱۳۸۶</p>
<p>شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۵ کیش</p>
<p>شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۶ شیراز</p>
<p>شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۸ اصفهان</p>
<p>شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۸۸ کیش</p>
<p>شرکت در مسابقات انفرادی و دوبل آزاد تهران ۱۳۸۹</p>
<p>مربی تیم زیر ۱۴ و ۱۲ سال کشور ارومیه</p>
<p>مربی تیم دبیری تبریز در لیگ دسته یک و کسب مقام قهرمانی در سال ۱۳۹۰ و صعود به لیگ برتر</p>
<p>مربی تیم دبیری تبریز در لیگ برتر و کسب مقام سوم کشور در سال ۱۳۹۰</p>
<p>مربی تیم زیر ۱۴ و ۱۲ سال استان در سال ۱۳۹۰ در تبریز</p>
<p>مربی تیم دبیری تبریز در لیگ برتر و کسب مقام نائب قهرمانی در سال ۱۳۹۴ در تبریز</p>
<p>دارای مدرک مربیگری level 1 ITF  از فدراسیون جهانی تنیس</p>
<p>دارای مدرک مربیگری درجه ۲ از فدراسیون جمهوری اسلامی ایران</p>
<p>دارای گواهینامه مربیگری LEVEL 2  از فدراسیون جهان تنیس</p>
<p>دارای گواهینامه Technical Course For Coaches از کمیته ملی المپیک ایران</p>
<p>دارای گواهی شرکت در دوره بدنسازی پیشرفته و اخذ مدرک مربی بدنساز</p>
<p>دارای گواهی شرکت در سمینار آموزشی با برنامه فدراسیون جهانی تنیس JTI</p>
<p>دارای گواهی شرکت درکارگاه آموزشی  Tennis10s   و Tennis Express</p>
<p>دارای گواهی شرکت در سمینار کمکهای اولیه در تنیس</p>
<p>دارای مدرک داوری درجه ۳ در تنیس</p>

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

حوریه کهلانی

شروع تنیس از سال ۱۳۸۱ کسب مقام نائب قهرمانی استان در سال ۱۳۸۳ کسب مقام قهرمانی استان در مسابقات دوبل       سال ۱۳۸۴ کسب مقام نائب قهرمانی استان در سال ۱۳۸۴ کسب مقام قهرمانی استان در سال ۱۳۸۵ عضو تیم استان در فاصله سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۰ شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان در تهران در سال ۱۳۸۶ […]

<p>آکادمی تنیس کهلانی بعنوان دومین آکادمی حرفه ای در تبریز از اردیبهشت ماه سال ۹۳ با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان و با تاییدیه هیئت تنیس استان اذربایجان شرقی آغاز به کار نموده است و در طی مدت فعالیت خود با پرورش بازیکنان و استعدادهای فراوان در خدمت استان می باشد.</p>
<p>سر مربی اکادمی خانم حوریه کهلانی با درجه مربیگری LEVEL 1 از فدراسیون جهانی و درجه دو از فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران می باشند و دارای گواهی مربیگری LEVEL 2 از فدراسیون جهانی می باشد.</p>

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

درباره آکادمی کهلانی

آکادمی تنیس کهلانی بعنوان دومین آکادمی حرفه ای در تبریز از اردیبهشت ماه سال ۹۳ با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان و با تاییدیه هیئت تنیس استان اذربایجان شرقی آغاز به کار نموده است و در طی مدت فعالیت خود با پرورش بازیکنان و استعدادهای فراوان در خدمت استان می باشد. […]