info@kahlanitenisacademy.com

آکادمی تنیس کهلانی

تنیس بزرگسالان

آموزش تنیس برای بزرگسالان تحت برنامه Tennis Xpress که توسط فدراسیون جهانی تنیس ITF برنامه ریزی شده است انجام می گیرد که شامل ۶ جلسه ی ۱۵ ساعته می باشد کهبزرگسالان با توپ های کدتر تحت آموزش قرار میگیرند، هدف از این برنامه کمک به شروع سریع بزرگسالان به سرو و والی از جلسه اول و انجام مسابقه لذت بخش تنیس است.
همه بزرگسالان ، با مهارت های پایه بازی تنیس شامل فور هند ، بک هند ، سرویس و قوانین تنیس آشنا خواهند شد.
همه بزرگسالان قادر خواهند بود با استفاده از توپ سبز و زمین استاندارد رقابت کنند.
– کسانی که شامل این دوره از آموزش می شوند:
– کسانیکه قبلا مسابقه بازی تنیس نداشته اند
– کسانیکه قبلا آموزش مقدماتی دیده اند اما بازی رقابتی انجام نداده اند
– بازیکنان مبتدی که پس از گذشت زمان مجددا شروع به تنیس کرده اند.

نوشته شده توسط مدیر وب سایت۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵