info@kahlanitenisacademy.com

آکادمی تنیس کهلانی

تنیس ۱۱-۱۷ سال

شماری از بازیکنان بازی تنیس را پس از سن ۱۰ سالگی شروع می کنند، بازیکنان در رده سنی ۱۱-۱۷ سال می توانند تجربایت لذت بخشی در تنیس با استفاده از توپهای قرمز، نارنجی و سبز در زمینهای کوچکتر داشته باشند، بازیکنان در این رده سنی به واسطه قدرت فیزیکی، میزان بالای هماهنگی و سطح بالای مهارتهای ورزشی قادر هستند سریعتر وارد مسابقه تنیس با استفاده از توپ های زرد در زمین استاندارد شوند.

نوشته شده توسط مدیر وب سایت۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵